Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

I trieda II trieda III trieda IV trieda V trieda VI trieda VII trieda VIII trieda fotogaléria
MŠ Svit Logo
  • je štátna MŠ, ktorej zriaďovateľom je MESTO SVIT,
  • prevádzková doba MŠ je od 6.00 hod. - 16.00 hod.,
  • MŠ je 8 - triedna : z toho 7 tried poskytuje celodennú výchovu a starostlivosť 
    1 trieda poskytuje poldennú výchovu a starostlivosť,
  • je organizované, špecifické, štrukturálne organické, programované edukačné prostredie, pre vznik a poskytovanie významných životných skúseností,
  • v triedach MŠ s celodennou a s poldennou výchovou a starostlivosťou je poskytovaná deťom predprimárneho vzdelávania odborná starostlivosť kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami,
  • priestory MŠ sú dostatočne veľké, svetlé, esteticky a vkusne upravené,
  • súčasťou budovy je aj priestranný školský dvor poskytuje deťom veľa možností na rôzne hry a zábavné činnosti,
  • v budove MŠ je jedna školská jedáleň.
Materská škola, Mierová č. 141, 059 21 SVIT, 052/7756251, e-mail: mssvit@stonline.sk