Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

I trieda II trieda III trieda IV trieda V trieda VI trieda VII trieda VIII trieda fotogaléria

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy

   Záverecná správaSpráva o výchovno-vzdelávacej činnosti pdf formát

Finančná úhrada

   Financná úhradaFinančná úhrada pdf formát

Školský poriadok

   Školský poriadokŠkolský poriadok pdf formát

Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

   Žiados?Žiadosť pdf formát

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

   PotvrdeniePotvrdenie o zaplatení dane pdf formát

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

   Vyhlásenie o poukázaní sumyVyhlásenie o poukázaní sumy pdf formát